BirleSmiS Milletler UyuSturucu ve SuC Ofisi

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı (UNDCP) ile Suç Önleme ve Ceza Adaleti Bölümlerinin 1997 yılında Viyana’da Birleşmiş Milletler Ofisi birleştirilmesi neticesinde kurulan bir ofistir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubunun üyesidir.

 

UNODC, yaşadışı uyuşturucu siyaseti suçlarınının önlenmesi ile mücadele, uluslararası terörizm ve siyasi yolsuzluklar konularında birbirleriyle koordineli ve kapsamlı çalışmalar yapılması ve suçları çözüm bulmada Birleşmiş Milletlere yardımcı olması amacıyla kurulmuştur. Bu hedefler üç temel fonksiyon aracılığı ile takip edilmektedir. Bunlardan birincisi çeşitli terörizm ve yasa dışı uyuşturucu ticareti ile mücadele suçlarının benimsenerek, araştırılması, uygulanması ve bu konuda hükumetlere destek verilerek takip edilmesidir. İkincisi bu tür suç konularında ülkeler arasında anlaşma, protokol ve sözleşmelerin yapılmasıdır. Üçüncüsü ise hükumetlerin bu tür suçlarla mücadelede zorluklarla karşılaşması durumunda mali/teknik yardımların yapılmasıdır.

Gündem Maddeleri

a. Uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç ile elde edilen finansal            kazancın önlenmesi

b. Kaçak göçmen geçişi ve göçmen kaçakçılığının önüne geçilmesi

GENEL-SEKRETER MÜSTESARI: Bünyamin DURMAZ